Kjære kunde

Korona-viruset medfører at vi nå er over i en force majeure-situasjon for transport- og logistikkbransjen.

NHO Logistikk & Transport

https://www.nholt.no/artikler/2020/korona-force-majeure/

Det er i dag innført dramatiske tiltak for å beskytte oss best mulig mot smitte. Viktige samfunnsinstitusjoner som skoler, barnehager og utdanningsinstitusjoner stenges. Deler av befolkningen har hjemmekontor, mange er i karantene og man opptrer med den ytterste forsiktighet.På denne bakgrunn er det åpenbart at transport- og logistikkbransjen ikke lenger har mulighet til å fungere som normalt. Vi oppfatter dermed at vi er i en force majeure-situasjon. At man er i en force majeure-situasjon betyr normalt sett at man er ansvarsfri i forhold til løpende forpliktelser og oppståtte økonomiske tap. Da tenker vi først og fremst på løpende kontrakter som vi ikke vil være i stand til å oppfylle som følge av den situasjonen samfunnet er i.

De siste oppdateringene på corona-situasjonen for itide finner dere her: https://itide.no/driftsmeldinger/

Med vennlig hilsen,
ITIDE AS