Logistikk er en avgjørende del av det som skjer i forkant av enhver handel. Det er nøkkelen til en effektiv og vellykket drift for alle bedrifter som selger et fysisk produkt. Tenk på din bedrifts planlegging, gjennomføring og kontroll av varer og tjenester fra de produseres til de når kunden!

Tjenesteleverandører av tredjepartslogistikk (3PL), fjerdepartslogistikk (4PL) og femtepartslogistikk (5PL) har som mål å hjelpe bedrifter med å håndtere ulike aspekter av logistikk, transport og vareutlevering. Hvordan bedrifter kan løse disse utfordringene ved hjelp av henholdsvis 3PL, 4PL og 5PL kan du lese om i denne artikkelen. Du vil også få en forståelse av hvilken tjeneste som egner seg best for nettopp din bedrift.

1PL- og 2PL-leverandører

Vi bruker uttrykket førstepartsleverandør når produsenten av en vare selv distribuerer og leverer den. Andrepartsleverandør leverer varer på vegne av en annen forretning.

3PL-leverandører

En tredjeparts logistikkleverandør, (3PL), er en ekstern leverandør som håndterer forskjellige oppgaver innen logistikk for andre forretninger. Ofte kan de la andre selskaper ta seg av en eller flere av oppgavene innenfor de forskjellige områdene. Det kan dreie seg om transport, distribusjon, lagerstyring eller tollklarering. Disse leverandørene arbeider tett med sine samarbeidspartnere for å redusere kostnader, forbedre kundeservice og øke effektiviteten.

3PL kort forklart

Transport og distribusjon: 3PL-leverandører tilbyr transporttjenester som frakter varer fra produsenten til distribusjonssentrene, detaljhandlere eller sluttbrukere.

Lagerstyring: Lagerstyring inkluderer oppbevaring, plukking og pakking av varer på et lager. 3PL-leverandører kan hjelpe bedrifter med å optimalisere lagerplass og redusere lagerkostnader ved å tilby effektive løsninger for varehåndtering og lageradministrasjon.

Tollklarering: 3PL-leverandører kan bistå med tollklarering for internasjonal handel, noe som kan hjelpe bedrifter med å unngå forsinkelser i transporten.

Fordeler med å bruke en 3PL

Noen av fordelene ved å bruke en 3PL-tjeneste inkluderer kostnadsbesparelser, fleksibilitet, evnen til å skalere raskere og tilgang til et bredt spekter av logistikktjenester. Ved å samarbeide med en 3PL-leverandør kan bedrifter overlate logistikkoppgaver til noen med høyere kompetanse, slik at de kan fokusere på kjernevirksomheten sin.

Ulemper og begrensninger

En ulempe med å bruke en 3PL-samarbeidspartner er potensielle kommunikasjonsproblemer og manglende kontroll over hele forsyningskjeden. I tillegg kan bedrifter som samarbeider med 3PL-leverandører oppleve begrensninger, ettersom tredjepartslogistikk ofte fokuserer på standardiserte løsninger og ikke alltid tilbyr avanserte eller tilpassede tjenester.

Nøkkelindikatorer for å velge en 3PL

Når man velger en 3PL-leverandør, er det viktig å vurdere faktorer som pris, geografisk dekning, kompetanse, teknologisk kompetanse og kundeservice. Slik finner din bedrift en leverandør som passer.

Les mer detaljer om tredjepartslogistikk i vår detaljerte artikkel!

4PL (fjerdepartslogistikk-leverandører)

En leverandør av fjerdepartslogistikk, eller 4PL, er en leverandør som koordinerer og styrer hele forsyningskjeden på vegne av en bedrift. Det vil si at de er et nivå over en leverandør av tredjepartslogistikk-tjenester på samme måten som 3PL-leverandører er et nivå over 2PL-leverandører.

4PL-leverandører fungerer som et enkelt kontaktpunkt for alle logistikktjenester og tar ansvar for strategisk planlegging, integrering og overvåking av hele prosessen fra fabrikk eller produksjonssted og helt frem til kunden får varen. Ofte kan det være flere 3PL leverandører involvert.

Funksjoner utført av 4PL

Strategisk planlegging og styring: 4PL-leverandører utvikler og implementerer langsiktige strategier for utarbeidelse og distribusjon av sine kunders produkter, inkludert etablering av samarbeidsavtaler med andre tjenesteleverandører og hjelp til planlegging av bedriftens ressursbruk.

Integrering av forsyningskjeden: 4PL-leverandører koordinerer og integrerer alle aspekter av forsyningskjeden, fra produksjon og lagerstyring og transport og distribusjon. Dette inkluderer styring av både interne og eksterne ressurser og samarbeidspartnere.

Overvåking og rapportering: 4PL-leverandører overvåker resultatene som oppnås i forsyningskjeden, og gir regelmessige rapporter og analyser for å hjelpe bedrifter med å identifisere muligheter for forbedring og kostnadsreduksjon.

Fordeler med å bruke en 4PL-leverandør

En av hovedfordelene ved å bruke en 4PL-tjeneste er at det gir bedrifter en helhetlig og strategisk tilnærming til hele prosessen med planlegging, logistikk og distribusjon, noe som kan føre til større effektivitet, kostnadsreduksjon og bedre kundeservice. 4PL-leverandører kan også hjelpe bedrifter med å håndtere komplekse forsyningskjeder ved å tilby ekspertise og ressurser på tvers av ulike markeder og regioner. Dette kan hjelpe et foretak å ekspandere hurtig både lokalt og globalt.

Ulemper og begrensninger

Noen av ulempene med å bruke en tjeneste som inkluderer fjerdepartslogistikk er høyere kostnader, tap av kontroll over visse aspekter av forsyningskjeden og avhengighet av én enkelt leverandør. Det kan også være utfordrende å finne en 4PL-leverandør som passer perfekt til bedriftens unike behov og krav.

Grunner til å velge en 4PL-leverandør

Når man vurderer en 4PL-leverandør, er det viktig å se på erfaring og kompetanse innen forsyningskjedeledelse, teknologiske fortrinn, geografisk dekning, og deres evne til å tilpasse seg og vokse med bedriftens behov. Det er viktig å merke seg at denne typen leverandør stort sett egner seg til store bedrifter.

5PL (femtepartslogistikk)

Femtepartslogistikk-leverandører (5PL) er et nyere konsept som fokuserer på optimalisering og innovasjon innen forsyningskjeden. 5PL-leverandører er ofte drevet av teknologi og legger stor vekt på nettverksplanlegging, behandling av data og design for å tilby bedrifter avanserte logistikkløsninger. De kan inkludere tjenestene fra både 3PL og 4PL ovenfor i tillegg til funksjonene nedenfor som gjelder spesifikt for 5PL.

Funksjoner utført av 5PL

Optimalisering og innovasjon: Leverandører av 5PL-tjenester fokuserer gjerne på å finne nye og innovative måter å optimalisere forsyningskjeden på, slik som å utnytte data på en unik måte, kunstig intelligens og automatisering styrt av teknologiske løsninger.

Teknologidrevet logistikk: 5PL-leverandører er ofte pionerer innen integrering av avanserte teknologier i forsyningskjeden, slik som IoT (Internet of Things), blockchain og skytjenester.

Nettverksplanlegging og -design: 5PL-leverandører jobber med nettverksplanlegging og -design for å skape effektive og bærekraftige løsninger for sine kunder, noe som kan inkludere utvikling av multimodale transportnettverk og utnyttelse av «grønne» logistikkløsninger.

Fordeler med å bruke en 5PL-leverandør

En av fordelene med å bruke en 5PL-tjeneste er tilgangen til avanserte teknologier og innovasjoner som kan hjelpe forretninger med å forbedre effektiviteten og bærekraften i forsyningskjeden. 5PL-leverandører kan også hjelpe bedrifter med å håndtere komplekse og globale forsyningskjeder ved å tilby nettverksplanlegging og design.

Ulemper og begrensninger

5PL-leverandører kan være dyrere enn 3PL- og 4PL-leverandører, og det kan være utfordrende å finne en 5PL-leverandør som har erfaring og kompetanse som passer bedriftens behov. I tillegg kan du som kunde bli avhengig av teknologi levert av femteparten, noe som kan øke sårbarheten for tekniske problemer og datainnbrudd.

Hvorfor velge en 5PL-leverandør?

Når man vurderer en 5PL-leverandør, er det viktig å se på deres teknologiske kompetanse, innovasjonsevne, samt erfaring innen nettverksplanlegging og design. Deres forståelse av bærekraft og miljøvennlige logistikkløsninger kan være viktig for din bedrift. En 5PL-leverandør bør også ha et solid rykte og en historie med suksess i å jobbe med bedrifter i lignende bransjer eller markeder. Det er viktig å merke seg at denne typen leverandør stort sett egner seg for de aller største bedriftene.

Hvordan velge den riktige logistikkleverandøren for din bedrift?

Når det gjelder å velge den riktige logistikkleverandøren for din bedrift, er det viktig å vurdere dine unike behov og mål. Hvilken type lagerløsning er riktig for din bedrift? Dette må kartlegges først. Ovenfor kan du lese om de vanligste typer lagerløsninger som finnes.

3PL-leverandører er ideelle for bedrifter som ønsker å outsource grunnleggende logistikkfunksjoner og redusere kostnader, mens 4PL-leverandører passer bedre for bedrifter som søker en strategisk partner for å administrere hele forsyningskjeden. 5PL-leverandører kan være det beste alternativet for bedrifter som ønsker å dra nytte av avansert teknologi og innovasjon for å forbedre effektiviteten og bærekraften i sine forsyningskjeder.

Uansett hvilken type logistikkleverandør du velger, er det viktig å undersøke deres omdømme, erfaring, og evne til å tilpasse seg din bedrifts behov og vekst. Ved å gjøre grundig research og stille de riktige spørsmålene, vil du være bedre rustet til å finne den riktige logistikkleverandøren som kan hjelpe din bedrift med å nå sine mål og oppnå suksess.

Itide har levert skreddersydde lager- og logistikk-tjenester til norske bedrifter på Østlandet (med spesielt fokus på Oslo og Vestfold) siden 2008. Gjennom årene har vår ekspertise, markedsposisjon og vårt nettverk vokst betydelig. Ta kontakt for mer informasjon om hvordan vi kan skreddersy en tjeneste tilpasset bedriftens behov, slik at vi kan begynne utviklingen av kostnadsbesparende og effektiv infrastruktur for din bedrift.