Vi hjelper deg med sporing av pakken din her

Pakkesporing

Pakkesporing

Du kan spore sendingen med:

  • Sendings- eller kollinummer
  • Avsenders referanse
  • Mobilnummer

Sendings- eller kollinummer får du av avsenderen eller leverandøren din.
Har du avtalt advisering vil du også motta dette på SMS eller epost fra oss.

Et sendings- eller kollinummer består oftest av en tallrekke som begynner på 3 (18 siffer) eller 7 (17 siffer). Skriv inn hele kombinasjonen – for eksempel: 70725380000051451 (sendingsnummer) eller 370725380000086508 (kollinummer)

Du kan spore sendinger som bud, pakker og gods. Innlands forsendelser vil du kunne følge fra den er opprettet og sendt samt gjennom hele reisen til den er levert på mottakersted.

Sendinger til utlandet har vi begrenset sporingsinformasjon, noe som henger sammen med transportmåte og mottakerlandets sporingssytem. Her kan du kontakte kundeservice, på telefon 03303, for mer informasjon om leveringen.

Er forsendelsen din registrert som ankommet på terminal, vil den normalt kjøres ut samme dag, eller du vil bli kontaktet for nærmere avtale om utleveringsdag. Leveringsmåte avhenger av type sending og transportmåte.

Det vil ikke gis noen sporingsinformasjon når en ending er underveis og transporteres mellom terminaler. Det kan ta 1-4 dager avhenging av strekning og transportmåte.

Hvis det oppstår større forsinkelser eller andre avvik av betydning for normal drift, vil vi som regel legge dette under driftsmeldinger. Framføringstiden er veilendene og det følger ingen tidsgaranti. Ønsker du tidsgaranti må du velge en tjeneste hvor dette er inkludert.

Har du oppgitt ditt mobilnummer eller din epostadresse til avsender, kan leverandøren din velge om vi skal varsle deg når sendingen er underveis eller klar til levering. Normalt blir du varslet en gang men dette avhenger av hvilken tjeneste avsender har valgt.

Har du mottatt varsel som ikke er til deg, kan det være at vi har fått oppgitt feil telefonnummer eller epostadresse fra avsender.

I minitide vil du få utvidet sporing av alle dine forsendelser som bud, pakker og gods innland.

Du vil blant annet få tilgang til:

  • Navn og adresse på mottaker
  • Listepris og avtalepris på forsendelsen
  • Flere hendelser
  • Eventuelle avviksmeldinger
  • Signatur er tilgjengelig i 2 år