Klager og reklamasjoner

Klager og reklamasjoner

Her finner du en full oversikt over våre detaljer rundt klager og reklamasjoner.

Hvordan levere reklamasjon og skader

For raskest mulig behandling av din henvendelse er den beste løsningen å kontakte din kontaktperson eller den avdelingen for tjenesten du ønsker å reklamere på. Kontaktinformasjon finner du øverst på denne siden.

Skulle noe allikevel være uklart på hvordan du skal gå frem er du hjertelig velkommen til å kontakt kundeservice på tlf. 33 50 45 50 eller fylle ut skadeskjema – du kan også sende epost til claims@itide.no

Det er normalt avsenderen av godsforsendelsen som bør fremlegge reklamasjon.

Skade oppdaget etter levering

Når du mottar en sending skal du undersøke om antall kolli stemmer og at tilstanden er som forventet, og kvittere på dette hos sjåføren. Dersom du likevel skulle oppdage en skade eller mangel etter at du har pakket ut varene og sjåføren har reist, må du melde fra til oss om dette.

Meld inn skaden til Itide innen 4 timer etter levering, regnet etter normal arbeidstid. Dersom varen ble levert kl. 13.00 eller senere, er fristen for å melde inn skaden kl. 09.00 neste arbeidsdag.

Skade oppdaget ved levering

Dersom du oppdager at sendingen din er skadet, må du registrere dette hos sjåføren som leverte sendingen, sjåføren må i tillegg attestere på notatet.

Saksbehandlingstid

Vår behandlingstid er for tiden 14 dager fra vi mottar en klage. Vårt mål er å behandle alle saker fortløpende men behandlingstiden kan variere noe i forhold til omfang, hvilken tjeneste samt hva klagen gjelder.

Følgeskader

Følgeskade er en konsekvens eller skade som oppstår som følge av en annen hendelse. For eksempel vil merkostnader som oppstår som følge av en forsinkelse eller lignende ofte vurderes som en følgeskade.

Grov uaktsomhet

Er en form for skyld som innebærer at man har opptrådt i strid med det en alminnelig fornuftig person ville gjort i en tilsvarende situasjon. Med grov uaktsomhet mener vi at vedkommende med vilje forårsaker en skade eller kan bebreides i forhold til skaden som oppstår.

Force majeure

Force majeure er en betegnelse på uforutsette hendelser som ikke kan avverges eller kontrolleres. Dette kan for eksempel være naturkatastrofer, ras og vær, krigsutbrudd, brann eller streik som hindrer oppfyllelsen av en avtale eller kontraktsforpliktelse.

For eksempel vil en forsendelse som blir forsinket på grunn av stengte veier, ras eller snø storm komme inn under force majeure.