Bompengetillegg

Bompengetillegg

Myndighetene har vedtatt til dels kraftige økninger i bompengetakstene for investering i infrastruktur og rushtidsavgift. Dette fører til økte kostnader for veitransport, og vi innfører derfor en ny beregningsmodell

1. februar, 1. juli og 1. oktober har det vært økninger i takstene flere steder i landet og modellen for miljø-, bompenge- og ferjetillegg innføres fra 1. oktober 2017. Denne vil være på linje med dagens bompengetillegg, og vil justeres månedlig, i takt med økningene.

År Måned Bompengetillegg
2024 januar 13,00%
2024 februar 13,00%
2024 mars 13,00%
2024 april 13,00%
2024 mai 13,00%
År Måned Bompengetillegg
2023 november 10,00%
2023 desember 10,00%
2023 oktober 10,00%
2023 september 10,00%
2023 august 10,00%
2023 juli 10,00%
2023 juni 10,00%
2023 mai 10,00%
2023 april 10,00%
2023 mars 10,00%
2023 februar 10,00%
2023 januar 10,00%
År Måned Bompengetillegg
2022 desember 9,30%
2022 november 9,00%
2022 oktober 9,00%
2022 september 9,00%
2022 august 9,00%
2022 juli 9,00%
2022 juni 8,40%
2022 mai 8,40%
2022 april 8,40%
2022 mars 8,40%
2022 februar 8,40%
2022 januar 8,40%