Bompengetillegg

Bompengetillegg

Myndighetene har vedtatt til dels kraftige økninger i bompengetakstene for investering i infrastruktur og rushtidsavgift. Dette fører til økte kostnader for veitransport, og vi innfører derfor en ny beregningsmodell

1. februar, 1. juli og 1. oktober har det vært økninger i takstene flere steder i landet og modellen for miljø-, bompenge- og ferjetillegg innføres fra 1. oktober 2017. Denne vil være på linje med dagens bompengetillegg, og vil justeres månedlig, i takt med økningene.

År Måned Bompengetillegg
2022 desember Ikke beregnet
2022 november Ikke beregnet
2022 oktober Ikke beregnet
2022 september Ikke beregnet
2022 august Ikke beregnet
2022 juli Ikke beregnet
2022 juni 8,40
2022 mai 8,40%
2022 april 8,40%
2022 mars 8,40%
2022 februar 8,40%
2022 januar 8,40%
År Måned Bompengetillegg
2021 desember 8,40%
2021 november 7,90%
2021 oktober 7,90%
2021 september 7,60%
2021 august 7,60%
2021 juli 7,60%
2021 juni 7,60%
2021 mai 7,20%
2021 april 7,20%
2021 mars 7,20%
2021 februar 7,20%
2021 januar 7,00%