Varsling

Varsling

Her finner du informasjon om interne og eksterne varslinger til Itide-konsernet.

Informasjon om varsling

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold i virksomheten til en person som kan gjøre noe med det. Varsling er bra både for selskapet og for samfunnet fordi kritikkverdige forhold dermed kan rettes opp. Folk som er villige til å varsle er en viktig ressurs for oss.

Itide vil på ingen måte straffe noen som melder fra om mulig uhederlig eller ulovlig atferd i vår virksomhet.

Varsling kan gjøres anonymt, men normalt vil åpenhet sikre bedre saksgang og et bedre resultat for alle involverte parter. Hvem varsleren er, er imidlertid fortrolig informasjon.

Behandling og lagring av personopplysninger skjer i samsvar med Personopplysningsloven og annen gjeldende lovgivning.

Varsling for ansatte

Vi inviterer våre ansatte til å varsle om kritikkverdige forhold. Kritikkverdige forhold kan være brudd på lovregler og andre interne regler samt brudd på allment aksepterte etiske normer.

Varsling for eksterne

Vi har også tilrettelagt for at eksterne personer skal kunne varsle om kritikkverdige forhold ved vår virksomhet.