Pristillegg innland2021-11-10T12:33:54+00:00

Pristillegg Innland

Pristillegg Innland

Logistikk er et omfattende begrep – på denne siden får du hjelp til å finne forklaringer på de fleste ord som har med transport og logistikk å gjøre

Bomtur ved henting eller levering

Gjelder ved henting eller levering, hvis mottaker ikke er tilstede eller avviser mottak av forsendelse. Levering til privatpersoner hvor mottaker ikke er tilstede etter avtale.

Mangelfull adressering

For å utføre transporten i henhold til gjeldene ruteplan er vi avhengig av at mottaker adresse er korrekt oppgitt med riktig steds- og gate-adresse. Ved feil oppgitt informasjon tilkommer et pristillegg som belastes fraktbetaler.

Merkostnader

For mer informasjon om fakturering av merkostnader, se våre Generelle betingelser i våre transportvilkår.

Måling og veiing

For å vi skal kunne beregne riktig frakt for alle sendinger, er det viktig at vekt og volum er påført korrekt. Utgangspunktet er at avsender påfører riktig mal og vekt. itide kan tilby denne tjenesten mot ett pristillegg pr sending.

Purregebyr

Alle oppdrag hvor det er gitt kreditt betales etter faktura og skal være oss i hende innen forfallsdato. Alle innsigelser mot fakturaen skal være tatt opp skriftlig med itide innen 7 dager etter mottakelsen av fakturaen. Ved betalingsmislighold beregnes også ikke forfalte fakturaer som forfalt og kan inndrives sammen med forfalte krav. itide har rett til å motregne /holde tilbake penger som er forfalt selv om det er reklamert på frakt, skade eller manko. Etter forfall beregnes 8.75 % renter p.a. og purregebyr.

Retur/omekspedering

I de tilfeller mottaker nekter å motta godset eller det oppstår hindringer for utlevering, innhenter itide aksept fra oppdragsgiveren. Hvis denne ikke er mottatt innen 7 dager fra utstedelsesdato, returneres godset automatisk for oppdragsgivers egen regning og risiko. Prises pr. sending.

Kontaktinformasjon

Våre tjenester

Hjelpeverktøy

Viktig informasjon

Gå til toppen