Når du skal velge en lagerløsning for bedriften din, er det viktig å finne en som passer best til dine behov og krav. I denne artikkelen vil vi gå gjennom ulike løsninger som er tilgjengelige for lagre i Norge, og til slutt skal vi hjelpe deg med å finne den ideelle løsningen for din virksomhet.

Tredjepartslogistikk (3PL): Outsourcing av lager og logistikk

Bedriften outsourcer lagerstyring og andre logistikktjenester i en såkalt tredjepartslogistikk-avtale til et eksternt selskap som spesialiserer seg på dette området. Du kan følge lenken ovenfor for å lese mer om hvordan vi jobber med 3pl.

Fordeler med 3PL

 • Lar bedriften fokusere på kjernevirksomheten
 • Tilgang til ekspertise og teknologi som kan forbedre effektiviteten
 • Skalerbarhet for å imøtekomme endringer i etterspørsel

Ulemper med 3PL

 • Potensiell reduksjon i kontroll over lagerprosesser og -systemer
 • Avhengighet av eksterne leverandørers ytelse og kvalitet
 • Mulige utfordringer med kommunikasjon og koordinering

Ønsker du å lese mer om denne tjenesten, vil vi anbefale artikkelen nedenfor.

Les vår artikkel: Hva er 3PL – Passer tredjepartslogistikk for din bedrift?

Eget lager: Full kontroll og tilpasning

Med denne løsningen er det bedriften selv som eier eller leier et lagerlokale og styrer alle lagerfunksjoner.

Fordeler med eget lager

 • Full kontroll over lagerprosesser og -systemer
 • Tilpasset til bedriftens unike behov og krav
 • Potensial for bedre kvalitetskontroll

Ulemper med eget lager

 • Kan kreve betydelige investeringer i eiendom, utstyr og arbeidskraft
 • Større ansvar for drift og vedlikehold av lageret
 • Potensiell risiko for under- eller overkapasitet

 

Felles lager: Samarbeid for å redusere kostnader

Flere bedrifter deler et lagerlokale og ressurser for å spare plass og redusere kostnader.

Fordeler med felles lager

 • Delte kostnader for leie, utstyr og arbeidskraft
 • Fleksibilitet for å tilpasse seg endringer i etterspørsel
 • Mulighet for å dra nytte av andres ekspertise, ressurser og nettverk

Ulemper med felles lager

 • Potensielle kompromisser når det gjelder lagerprosesser og -layout
 • Mulige konflikter og koordineringsutfordringer mellom deltakerne
 • Begrenset kontroll over felles ressurser og tjenester

Distribusjonssentre: Effektiv varedistribusjon i større skala

Denne typen lagre er store lagerlokaler som betjener et stort geografisk område og fungerer som knutepunkt for varedistribusjon.

Fordeler med distribusjonssentre

 • Raskere leveringstider og reduserte transportkostnader
 • Stordriftsfordeler og effektivitet gjennom sentralisering av logistikk
 • Bedre tilgang til markeder og kunder

Ulemper med distribusjonssentre

 • Kan kreve betydelige investeringer i infrastruktur og utstyr
 • Potensielle utfordringer med styring av komplekse logistikksystemer
 • Avstand mellom lager og produksjonssteder kan føre til økte transportkostnader

Pop-up- eller midlertidige lager

Denne typen lager blir gjerne benyttet ved kortsiktige lagerløsninger for sesong- eller kampanjebaserte behov. Et eksempel på bruk av pop-up- eller midlertidige lagerløsninger kan være en bedrift som selger hagemøbler og grillutstyr. Disse produktene er mest populære og etterspurt i vår- og sommermånedene, noe som betyr at bedriften opplever en økning i salget og behovet for ekstra lagringsplass i denne perioden.

Bedriften kan leie et pop-up- eller midlertidig lagerlokale i tillegg til sitt faste lager for å håndtere den økte mengden varer. Dette vil gi ekstra kapasitet ved lagring og distribusjon av hagemøbler og grillutstyr i løpet av høysesongen. Når etterspørselen synker igjen etter sommeren, kan bedriften avvikle bruken av det midlertidige lageret, noe som reduserer kostnadene sammenlignet med å opprettholde en større, permanent lagerkapasitet året rundt.

Fordeler med pop-up- eller midlertidige lager

 • Fleksibilitet til å imøtekomme kortsiktige lagerbehov
 • Reduserte kostnader sammenlignet med permanente lagerløsninger
 • Mulighet for å teste nye markeder og strategier

Ulemper med pop-up- eller midlertidige lager

 • Kan ha begrenset kapasitet og ressurser
 • Potensielle utfordringer med å finne egnede midlertidige lokaler
 • Varierende kvalitet og pålitelighet av midlertidige lagerfasiliteter

8 punkter til vurdering av din lagerløsning

Om du er i prosessen med å finne en passende lagerløsning for din bedrift, foreslår vi å tenke gjennom disse 8 punktene. Det kan hjelpe å visualisere eller skissere hvordan de forskjellige utfordringene vil utspille seg i praksis.

Lagerkapasitet

Estimer volumet og vekten av varer som skal lagres for å finne en løsning som er i stand til å håndtere bedriftens behov. Ta hensyn til potensiell vekst i fremtiden, slik at lageret enkelt kan skaleres etter behov.

Vareflyt

Analyser prosessene for mottak, lagring og utsendelse av varer for å sikre en effektiv og sømløs vareflyt. Dette vil bidra til å minimere lagringstid, redusere feil og sikre rask og pålitelig levering til kunder. Lagringstiden vil også fortelle deg noe om kapasiteten som trengs på lageret.

Lager-layout

Planlegg en optimalt lagerutforming. Dette vil maksimere plassutnyttelse og gi enkel tilgang til varer. Et godt organisert lager vil øke effektiviteten og redusere tid brukt for de ansatte som jobber på lageret.

Lagerstyringssystem

Velg et egnet lagerstyringssystem (WMS) som hjelper med å spore varelageret, automatisere prosesser og redusere feil. Et godt WMS kan øke produktiviteten og bidra til bedre kundetilfredshet.

Sikkerhet og sikring

Implementer nødvendige sikkerhetstiltak, som brann- og tyverisikring, samt forsikring for å beskytte både varer og ansatte mot uforutsette hendelser. Regelmessig vedlikehold og sikkerhetsrevisjoner vil bidra til å opprettholde et trygt arbeidsmiljø.

Kostnader

Beregn de totale kostnadene forbundet med lageret, inkludert leie eller kjøp av lokaler, driftskostnader som energi og vedlikehold, samt arbeidskraft. Sammenlign ulike alternativer for å finne den mest kostnadseffektive løsningen.

Beliggenhet

Velg en strategisk plassering for lageret som ligger i nærheten av viktige knutepunkt for transport og kundebase. En god beliggenhet vil redusere transportkostnader og bidra til raskere leveringstider.

Miljøhensyn

Vurder miljøvennlige løsninger og praksis for lageret, som energieffektiv belysning og oppvarming, resirkulering og avfallsreduksjon. Dette vil ikke bare bidra til å redusere bedriftens miljøpåvirkning, men kan også gi kostnadsbesparelser og forbedre bedriftens omdømme. Ved å ligge litt i forkant av lovverket, vil du oppleve å ha spillerom fremfor å umiddelbart måtte tilpasse bedriften en eventuell lovendring.

Blant de bedriftene som velger å bruke tredjepartsleverandør til sine logistikkrelaterte tjenester, er et vanlig spørsmål om de skal gå for 3PL eller 4PL. I lenken ved siden av finner du en artikkel som forklarer forskjellen mellom de to tjenestene.

Itide har levert skreddersydde lager- og logistikk-tjenester til norske bedrifter på Østlandet (med spesielt fokus på Oslo og Vestfold) siden 2008. Gjennom årene har vår ekspertise, markedsposisjon og vårt nettverk vokst betydelig. Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi kan skreddersy en tjeneste tilpasset din bedrift, slik at vi kan begynne å utvikle kostnadsbesparende og effektiv infrastruktur.