Hva er lagerhåndtering?

Lagerhåndtering innebærer administrasjon og kontroll av varelager, lagerbeholdning og vareflyt i en bedrifts lagerlogistikk. Den kan utføres av en leverandør av tredjepartslogistikk (3PL), eller av bedriften selv. Det inkluderer prosesser for mottak, oppbevaring, organisering, plukking og pakking av innkommende varer, samt utsendelse av varer. Målet med effektiv lagerhåndtering er å optimalisere lageradministrasjon og plassutnyttelse, redusere svinn og sikre en sømløs vareflyt, noe som kan føre til økt effektivitet og reduserte kostnader.

Hvordan henger lagerstyring og lagerhåndtering sammen?

Lagerstyring og lagerhåndtering er to nært beslektede konsepter som ofte brukes om hverandre, men de har forskjellige funksjoner. Lagerstyring har som formål å holde orden på lagerbeholdningen og å sikre at man har riktig mengde varer tilgjengelig til enhver tid, mens lagerhåndtering omfatter alle aspekter ved driften av et lager, inkludert fysisk lagerhåndtering og lagerhåndteringsprosesser som ramset opp innledningsvis.

Lagerstyring er en viktig del av lagerhåndtering og bidrar til å forbedre lageradministrasjonen ved å sikre nøyaktig oversikt over lagerbeholdningen, samt raskere behandling av innkommende og utgående varer slik at feil unngås. Gode lagerstyringssystemer er avgjørende for å oppnå effektiv lagerhåndtering.

Vanlige utfordringer på et lager

Når man driver med lagerhåndtering, støter man ofte på følgende utfordringer:

Overfylte lagre og plassmangel

Dette kan føre til redusert plassutnyttelse, økt arbeidsmengde og lavere effektivitet.

Manglende organisering og systematisering

Dette kan føre til feil i lagerkontroll og vanskeligheter med å finne varer.

Uforutsette forsinkelser og feil i logistikkprosesser

Dette kan føre til lengre behandlingstider og misfornøyde kunder.

Svinn og sikkerhetsproblemer

Tap av varer fører til økte kostnader, enten det dreier seg om tyveri eller varer som ødelegges ved uhell.

6 viktige grep for å lykkes med lagerhåndtering

For å overvinne de vanlige utfordringene og oppnå suksess innen lagerhåndtering, er det viktig å implementere gode strategier og praksis. Ofte er det de enkle, grunnleggende foretakene som fungerer best. Her er seks fundamentale grep som Itide bruker for å optimalisere lagerhåndteringen:

1. Organiser og strukturer lageret

God organisering og strukturering av lageret er avgjørende for effektiv plassutnyttelse og vareflyt. Dette inkluderer:

 • Implementering av et organisasjonssystem, for eksempel hylle- og reoloppsett som passer for varene som lagres.
 • Bruk av klare merkingssystemer og etiketter for enkel identifikasjon av varer.
 • Regelmessig gjennomgang og justering av lageroppsettet for å sikre optimal plassutnyttelse.

2. Implementer et effektivt lagerstyringssystem

Et godt lagerstyringssystem er kritisk for nøyaktig lagerkontroll og minst mulig feil. Dette kan omfatte:

 • Implementering av et elektronisk system for lagerstyringen som automatisk oppdaterer lagerbeholdning.
 • Bruk av strekkodeskanning og RFID-teknologi for rask og nøyaktig registrering av innkommende og utgående varer.
 • Integrering mellom lagerstyringssystemet og andre systemer som benyttes av bedriften. Dette kan bedre dataflyt og informasjonsdeling internt.

3. Overvåk og optimaliser lagerbeholdningen

Riktig lagerbeholdning er viktig for å redusere overfylte lagre, minske svinn og sikre tilgjengelighet av varer. For å overvåke og optimalisere lagerbeholdningen, bør man:

 • Gjennomføre regelmessige lageropptellinger og sammenligne resultatene med lagerstyringssystemet for å identifisere avvik.
 • Justere beholdningen og eventuelle feil i systemet.
 • Implementere teknikker for optimalisering av lageret, som for eksempel just-in-time (JIT) lagerstyring. Dette kan redusere lagerkostnadene og sikre at beholdningen er oppdatert.
 • Sette opp varsler for lav lagerbeholdning og automatiske bestillingsprosesser for å minimere risikoen for utsolgte varer.

4. Automatiser og integrer lagerhåndteringsprosesser

Automatisering og integrering av lagerhåndteringsprosesser kan forbedre effektiviteten og redusere feil. Dette kan inkludere:

 • Automatisering av lageradministrasjon, inkludert lagerpåfylling og vareflyt.
 • Integrering av lagerhåndteringssystemet og salgs- og kjøpsprosesser for å forbedre synligheten og koordineringen i forsyningskjeden.
 • Bruk av robotikk og automatiserte lagersystemer for å redusere manuelle arbeidsoppgaver og øke effektiviteten.

5. Invester i opplæring og kompetanseutvikling

Kompetente og kunnskapsrike medarbeidere er en nøkkelfaktor for suksess innen lagerhåndtering fordi teknologien er i konstant utvikling. Invester i opplæring og kompetanseutvikling for din bedrift ved å:

 • Tilby regelmessig opplæring i lagerhåndtering, lagerstyringssystemer og arbeidsrutiner.
 • Oppmuntre ansatte til å delta i bransjerelaterte kurs og seminarer for kontinuerlig kompetanseutvikling.
 • Skape en kultur som fremmer læring, forbedring og deling av kunnskap og erfaringer.

6. Mål og evaluer resultatene

For å sikre kontinuerlig forbedring av lagerhåndteringen er det viktig å måle og evaluere resultatene. Dette kan gjøres ved å:

 • Definere og spore nøkkelindikatorer for lagerhåndtering, som for eksempel kostnader i forbindelse med organiseringen av lageret og effektiviteten av ordreplukkingen.
 • Gjennomføre regelmessige evalueringer og sammenligne resultatene med bransjestandarder og tidligere resultater for å identifisere muligheter for forbedring.
 • Implementere endringer og justeringer basert på resultatene og overvåke effekten av gjennomførte tiltak.

Tredjepartslogistikk: En løsning for din bedrift?

For noen bedrifter kan det være en fordel å benytte en leverandør av tredjepartslogistikk (3PL) for lagerhåndtering og lagerlogistikk. Itide er en slik leverandør. Fordelene med å bruke en 3PL inkluderer:

 • Reduserte drifts- og lagerkostnader. (3PL-leverandøren tar ansvar for lageradministrasjon og logistikk).
 • Tilgang til avanserte lagerstyringssystemer og teknologi uten å foreta store investeringer.
 • Mulighet for å skalere lagerkapasiteten opp eller ned etter behov, noe som gir økt fleksibilitet og effektivitet.

Når du vurderer en 3PL-leverandør, er det viktig å se etter en som har solid erfaring innen lagerhåndtering og lagerlogistikk, samt en som kan tilby skreddersydde løsninger som passer for din bedrifts behov og krav.

For å lære mer om hva 3PL er, kan du se vår dybdeartikkel her!

Itide har levert skreddersydde lager- og logistikk-tjenester til norske bedrifter på Østlandet (med spesielt fokus på Oslo og Vestfold) siden 2008. Gjennom årene har vår ekspertise, markedsposisjon og vårt nettverk vokst betraktelig. Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi kan skreddersy en tjeneste tilpasset bedriftens behov, slik at vi kan starte prosessen med å utvikle kostnadsbesparende og effektiv infrastruktur for din bedrift.