22 jan: Utfordrende kjøreforhold 

Det er meldt svært vanskelige kjøreforhold mange steder i Norge mandag den 22 januar.
Med bakgrunn i dette vil det oppstå forsinkelser i våre trafikker på Østlandet. Vi ber om tålmodighet og forståelse for dette samt beklager ulempen dette måtte medføre for våre kunder.