3PL, eller tredjepartslogistikk, har blitt stadig viktigere for virksomheter i Norge. For å forstå hvordan 3PL kan være til nytte for din bedrift, er det viktig å vite hva det er, hvilke tjenester det omfatter og hvordan man velger riktig leverandør. I denne artikkelen vil vi dekke alt du trenger å vite om 3PL-tjenester som denne, og hvordan det kan hjelpe din virksomhet å vokse og bli mer effektiv.

 

Innhold:

 

Hva er 3PL?

Tredjepartslogistikk (3PL) refererer til bruken av eksterne tjenesteleverandører for å utføre tjenester som transport, logistikk, lagerstyring, distribusjon eller tollklarering. 3PL-leverandører overtar logistikk-oppgavene til sine samarbeidspartnere, slik at de kan fokusere på sin kjernevirksomheten og redusere kostnadene.
 

Hvorfor bruke leverandører av tredjepartslogistikk

Det er flere grunner til at bedrifter velger å bruke 3PL-tjenester. Noen av de viktigste inkluderer:

Reduserte kostnader

3PL-leverandører kan hjelpe bedrifter med å redusere kostnader ved å eliminere behovet for egne lagre, transportløsninger og arbeidskraft som håndterer logistikk. Dette kan resultere i betydelige kostnadsbesparelser og en mer effektiv drift.

Skalerbarhet

3PL-tjenester er skalerbare og kan enkelt tilpasses endringer i etterspørsel og vekst. Dette gjør det enklere for bedrifter å utvide sin virksomhet og håndtere svingninger i salgsvolum.

Ekspertise og erfaring

3PL-leverandører har spesialisert kunnskap og erfaring innen logistikk, noe som betyr at de kan tilby bedre og mer effektive tjenester enn de fleste bedrifter kan oppnå internt. Dette kan bidra til å forbedre kundetilfredshet og redusere feil og forsinkelser.

Tilgang til avansert teknologi

3PL-leverandører har tilgang til den nyeste teknologien innen lagerstyring, transport og sporing, noe som gir deres kunder tilgang til avanserte systemer uten å måtte investere i dem selv.

Fokus på egen kjernevirksomhet

Ved å outsource logistikkoppgaver til en 3PL-leverandør, kan bedrifter frigjøre tid og ressurser til å fokusere på kjernevirksomheten og strategiske mål for virksomheten. Dette kan bidra til økt produktivitet og vekst.

Global tilstedeværelse og nettverk

Leverandører av 3PL-tjenester har ofte et globalt nettverk og tilstedeværelse, noe som gir kundene deres tilgang til nye markeder og muligheter. Dette kan være spesielt nyttig for bedrifter som ønsker å utvide sin virksomhet internasjonalt, eller for bedrifter som er i en oppstartsfase.

Bedre kundeservice

3PL-leverandører kan håndtere kundeordrer og retur på varer mer effektivt og profesjonelt, noe som kan resultere i forbedret kundeservice og lojalitet.
 

Historie og utvikling av 3PL-bransjen

3PL-bransjen har utviklet seg betydelig de siste tiårene. Tidligere ble logistikktjenester hovedsakelig levert av transport- og spedisjonsfirmaer som kun håndterte frakt og levering. Imidlertid har økende globalisering og kompleksitet i forsyningskjeden ført til at flere bedrifter har valgt å bruke spesialiserte 3PL-leverandører, som oss i Itide, til disse arbeidsoppgavene.

 

Forskjellen på 3PL, 4PL og 5PL

Etter årtusenskiftet begynte også fjerdepartslogistikk å få fotfeste i Norge. 3PL og 4PL er begge logistikktjenester som hjelper bedrifter med å håndtere sine forsyningskjeder, men de har noen viktige forskjeller. Kort sagt tilbyr 3PL-leverandører mer spesialiserte logistikktjenester, som transport og lagerstyring, mens 4PL-leverandører tar et mer omfattende og strategisk ansvar for forsyningskjeden, inkludert koordinering av ulike 3PL-leverandører. Dessuten har de et overordnet oppsyn av hele prosessen knyttet til logistikk, distribusjon og mer.

I tillegg fungerer 4PL-leverandører ofte som et enkelt kontaktpunkt for alle logistikkrelaterte spørsmål og problemer. Valget mellom 3PL og 4PL avhenger av bedriftens behov og ønsket nivå av kontroll og styring over logistikken, samt ressurser og ekspertise tilgjengelig internt.

5 PL-leverandører står ofte for den datadrevne og teknologiske infrastrukturen til sine samarbeidspartnere.

For mer veiledning om hvordan du kan velge mellom 3PL-, 4PL og 5PL-leverandør kan du lese vår tidligere artikkel i lenken ovenfor.

 

Tjenester levert av 3PL-leverandører

Transport og distribusjon

En av hovedtjenestene levert av 3PL-leverandører er transport og distribusjon. Dette inkluderer organisering og koordinering av varetransport fra produksjonsstedet til kunden eller sluttbrukeren.

Last-mile delivery

En viktig del av distribusjonen er «last-mile-delivery» (siste-mil-leveranse), som refererer til den siste etappen av varetransporten fra et distribusjonssenter til kundens adresse. Effektiv siste-mil-levering er viktig for å sikre en god kundeopplevelse og redusere fraktkostnader.

Flåtestyring

3PL-leverandører kan også tilby flåtestyringstjenester for å hjelpe bedrifter med å overvåke og administrere transportkjøretøyene sine. Dette inkluderer rutestyring, vedlikeholdsplanlegging og overvåking av drivstofforbruk.

Lagerhåndtering og lagerstyring

En annen viktig tjeneste som tilbys av 3PL-leverandører er lagerhåndtering og lagerstyring. Lagerstyring fokuserer på kontroll og styring av lagerbeholdningen, mens lagerhåndtering fokuserer på de fysiske prosessene og organiseringen av lageret. Begge er viktige for å sikre en effektiv og vellykket lagerdrift.

Ordrehåndtering

Ordrehåndtering er en sentral del av lagerstyring og innebærer å behandle kundenes bestillinger, plukke og pakke produkter, og koordinere levering og frakt. 3PL-leverandører kan bidra til å effektivisere ordrehåndtering ved å benytte seg av teknologi og automatisering.

Returhåndtering

Håndtering av vareretur, også kjent som returlogistikk, er en annen viktig tjeneste som 3PL-leverandører kan tilby. Dette innebærer å administrere prosessen med å ta imot, inspisere og behandle returnerte varer fra kundene. Dette kan inkludere refusjon, reparasjon eller utskifting av produkter. Dette er en del av lagerhåndtering.

Toll- og fraktmegling

Når varer transporteres over landegrensene, er det nødvendig med tollklarering og fraktdokumentasjon. 3PL-leverandører kan tilby toll- og fraktmeglingstjenester for å hjelpe bedrifter med å navigere internasjonale handelsregler og sikre at varer kommer frem uten forsinkelser eller problemer.

Emballasje og merking av varer

Leverandører av tjenester innen tredjepartslogistikk behersker kunsten med pakking og merking av produkter i henhold til kundens krav og gjeldende forskrifter. Korrekt emballasje og merking er viktig for å beskytte varer under transport og for å sikre at de er lett identifiserbare og sporbare.

Kvalitetskontroll og inspeksjon

3PL-leverandører kan utføre kvalitetskontroller og inspeksjoner på produkter før de blir sendt ut til kundene. På den måten kan de redusere feil og reklamasjoner slik at kundene mottar produkter av høy kvalitet.

 

Hvordan velge riktig 3PL-leverandør?

Før du velger en 3PL-leverandør til din forretning, er det viktig å vurdere dine behov og krav i forhold til logistikk. Dette inkluderer å identifisere hvilke tjenester du trenger, hvor omfattende hjelp du ønsker, og om du trenger spesialiserte tjenester for bestemte produkter eller markeder.

Undersøke 3PL-leverandørens omdømme

Det er viktig å undersøke 3PL-leverandørens omdømme og erfaring i bransjen. Dette kan inkludere å sjekke referanser, lese kundeanmeldelser og vurdere selskapets økonomiske stabilitet.

Vurder teknologiske fortrinn!

Teknologi spiller en viktig rolle i moderne logistikk, og det er viktig å vurdere hvilke teknologiske fortrinn selskapet kan gi deg. Dette kan inkludere lagerstyringssystemer, transportstyringssystemer og sporingsteknologi som kan bidra til å forbedre effektiviteten og synligheten i forsyningskjeden.

Forhandle om kostnad og kontraktsvilkår!

Når du velger en 3PL-leverandør, er det viktig å vurdere kostnader og kontraktsvilkår. Det kan være lurt å sammenligne priser og tjenester fra flere leverandører og forhandle om kontraktsvilkår som passer best for din virksomhet.

Itide som 3PL-leverandør

Itide har levert skreddersydde lager- og logistikk-tjenester til norske bedrifter på Østlandet (med spesielt fokus på Oslo og Vestfold) siden 2008. Gjennom årene har vår ekspertise, markedsposisjon og vårt nettverk vokst betydelig. Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi kan skreddersy en tjeneste tilpasset bedriftens behov, slik at vi kan begynne å utvikle kostnadsbesparende og effektiv infrastruktur for din bedrift.

Itide med skreddersydde og kundespesifikke tjenester

For å imøtekomme en stadig mer konkurransedyktig markedsplass, fortsetter Itide å utvikle skreddersydde og kundespesifikke tjenester. Dette innebærer at vi vil fortsette å tilby mer fleksible lager- og distribusjonsløsninger, samt tilpasse tjenester for spesifikke industrier eller markeder.

 

Fremtiden for 3PL-bransjen

Teknologiske fremskritt

3PL-bransjen vil trolig fortsette å utvikle seg i takt med teknologiske fremskritt. Kunstig intelligens og automatisering kan føre til mer effektive og nøyaktige logistikktjenester, mens bruk av IoT (Internet of Things) og blockchain-teknologi kan forbedre sporing og sikkerhet i forsyningskjeden. Vi i Itide alltid på utkikk etter hvordan våre tjenester kan gjøres bedre.

Bærekraft og miljøpåvirkning

Bærekraft og reduksjon av miljøskadelige stoffer vil trolig bli stadig viktigere for 3PL-bransjen. Dette kan innebære å implementere grønnere transportmetoder, redusere avfall og energiforbruk, samt å utbedre returlogistikk og resirkulering i større skala.

 

Oppsummering

3PL, eller tredjepartslogistikk, spiller en viktig rolle i moderne forsyningskjeder ved å tilby et bredt spekter av logistikktjenester som transport, lagerstyring, ordrehåndtering og mer. Å outsource logistikkfunksjoner til en 3PL-leverandør kan hjelpe bedrifter med å redusere kostnader, øke fleksibiliteten og fokusere på kjernevirksomheten. Når du velger en 3PL-leverandør, er det viktig å vurdere dine spesifikke behov, leverandørens omdømme og teknologiske evner, samt kostnad og kontraktsvilkår. Fremtiden for 3PL-bransjen vil trolig innebære økt bruk av teknologi, fokus på bærekraft og tilpassede tjenester for å møte kundenes krav.