11 Mar: Vanskelige kjøreforhold

Det er kommet betydelige mengder med snø. Det kan innebære vanskelige kjøreforhold, samt at det kan oppstå forsinkelser med tanke på leveranser og innhentinger. Driften går som “normalt”, men beklager de ulemper som måtte oppstå grunnet dagens forhold.