25 Jan: Dagens situasjon og følgende restriksjoner

På bakgrunn av siste dagers alvorlige utvikling i smittesituasjonen på Østlandet og påfølgende nye restriksjoner, er det viktig at våre kunder med vareflyt i nedstengte kommuner sjekker at deres mottakere kan motta varene før de sendes. Det er også svært viktig at telefonnummer til mottaker blir oppgitt på bestillingen slik at levering kan avtales og utføres mest mulig hensiktsmessig og i tråd med anbefalte smittevernsprosedyrer. Denne situasjonen vil kunne påvirke vår drift og vårt tilbud, men vi gjør vårt aller beste for å opprettholde så tilnærmet normal drift som mulig. Har du spørsmål eller behov for mer informasjon så ta kontakt med oss.