12 Mar: COVID-19 og forebyggende tiltak

Vi innfører f.o.m. i dag og inntil videre, at vi ikke trenger signatur/berøring fra våre kunder på PDA. Dette utføres av våre sjåfører i perioden vi er berørt av COVID-19.