03 Feb: E18 Steinras!

Høyre felt stengt på grunn av steinras.
Vi tar forbehold om mulige forsinkelser på returer sørover.