Hva har skjedd siden?

ltide har kjøpt 100% av aksjene i Leverance AS.

Nå som itide og Leverance slås sammen, åpnes det opp muligheter i vårt geografiske dekningsområde. Med dette oppkjøpet befester itide AS posisjonen som en av de ledende leverandører i området.

Daily Express

Ekspresstjenester på østlandsområdet, daglig dekning i Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Oslo har vi nå fått bedre kapasitet. Oppkjøpet vil gjøre at itide-portefoljen kan nå ut med ennå flere forsendelser som «hentes og leveres samme dag» som i tråd med vårt motto©

Sammen med Leverance, ser vi frem til å tilby de beste løsningene på markedet og gjøre din transport-og logistikkhverdag enklere!

Etter fusjonen og noe vi kan bemerke oss er:

Siden oppkjøpet ( 5 desember 2018), kan vi meddele at samarbeidet og posisjonen vår er styrket. Tjenestene er utvidet, vi er mer tilgjengelig og vi dekker større områder en tidligere.

Finne gode løsninger

Nytt system

Vi har gått en lang vei siden sammenslåingen av Itide og Leverance for snart to år siden.

Oppstarten oppleves noe kaotisk, med mange nye kunder og rutiner fra Leverance-systemet, som måtte implementeres i et godt strukturert, og «organisert» system. To ganske like, men samtidig veldig ulike, organisasjoner skulle bli en, sier Myrland Vågnes

Mye på kort tid

Det ble mange lange dager, og dessverre noen store utfordringer som satt oss ut av spill en kort periode. Leverance, på den ene siden, kom fra et eldre datasystem og hadde «tyngre» og mer tidkrevende rutiner, men med veldig høyt tempo trafikkmessig.

Lager og terminaldrift var svært begrenset, noe som hadde vært et savn over lengre tid. Itide på den andre siden, godt i forkant av informasjonsteknologi og med gode rutiner for terminal-logistikk og smartfunksjoner.

Veien videre

Rutiner og forventninger

Våren og sommeren ble benyttet til å bli kjent med hverandres rutiner, og bemerke seg tips for å ivareta hverandres kunders forventninger og behov. I løpet av juli/august hadde trafikkavdelingen hentet seg godt inn, og den samlede troppen fremsto igjen som godt organisert og kunnskapsrik. Vi fant glede i hverandres kunnskap og ulike kvaliteter, og trivselen i arbeidshverdagen var tilbake.

Den gode sammensetningen av kollegaer, hvor alle har samme mål og ønske om å være den logistikkpartneren kunden foretrekker og stoler på, gjør arbeidsmiljøet til en hyggelig og kreativ plass. Ingen ideer er for små, eller dumme. Alle blir hørt og hensyntatt.

Gleden av å finne gode løsninger sammen, -av den gode samtalen med kundene, og ønsket om å alltid være i forkant. Slikt motiverer til å yte mer, og vi er overbevist om at kunden ser dette i produktene vi leverer.

Høyt tempo og lange dager

Sammenslåingsperioden var også krevende for sjåførene. Det ble gjennomført hyppige møter, og jevnlig opplæring, noe vi fremdeles streber etter ukentlig. Det er i etterkant fint å se hvor tilpasningsdyktig og positiv sjåførgruppen var i en svært hektisk periode. Alltid innstilt på å yte det beste for kunden, og også blide og hyggelige tross høyt tempo og lange dager.

En god teamspirit er gjennomgående og synlig, i hele organisasjonen, og noe som dyrkes i hverdagen vår. Vi jobber for å «spille hverandre gode», og få frem de beste kvaliteter i hver enkelte person.

Med en ryddig hverdag re-etablert, og rutiner som fungerer, ser vi svært lyst på fremtiden. Vi leter hele tiden etter muligheter for å forbedre oss, og setter alltid pris på tilbakemeldinger fra kunder og kollegaer.

Vi gleder oss til å gå på jobb hver dag!