Godt i gang!

Utbyggingen av itides terminal på Borgeskogen vil etter planen være ferdigstilt 1.juli 2020.

-For å øke kapasiteten og erstatte infrastrukturen ved dagens terminal på Stokke, besluttet itide for en tid tilbake å sette i gang prosessen rundt bygging av ny terminal på Borgeskogen.

Fremtidsretted anlegg

Anlegget på Borgeskogen blir en betydelig oppgradering fra tidligere gamle lokaler på Stokke (opptil 3 dobling) og lagerplassen utvides med en betraktelig større kapasitet. Den første gravemaskinen på Borgeskogen startet grunnarbeidene tidlig i nov-des, hvor itides-terminal nå skal runge ca 3000 kvadratmeter.

Borgeskogen 13 Tor-Arne_Drifssjef

Vi må tenke fremover!

Itides driftssjef Tor-Arne Johansen er klar på at utvidelsen av Borgeskogen-terminalen er en nødvendighet med tanke på fremtidens volum og oppdragsmengde.

– Vi øker vår lagerkapasitet vesentlig, og vi får et topp moderne logistikksenter. Dette er en av våre største investeringer siden oppstart 2008. I dagens marked er det viktig for vår bransje og kunne ekspandere, samt kunne sikre gode logistikkløsninger for økt oppdragsmengde/volum. Vi vil kunne imøtekomme kundene våre langt mer effektivt, samt kunne vokse ytterligere med flere leveringer og medarbeidere sier Tor-Arne Johansen.

Cosmic Bygg

Fra idé til sluttprodukt.

Cosmic bygg står bak utbyggingen av terminalen på Borgeskogen og har kunnet gi oss gode løsninger i samråd med våre ønsker og behov. Byggeprosessen har gått smertefritt og arbeidet har gått stort sett etter planen. Med fokus på å komme inn etter planlagt overtagelse i juli, har vi heller ikke måtte utsette grunnet eventuelle forsinkelser som i følge av covid-19 (koronapandemien).

http://www.cosmic.no/

Rundt 30 medarbeidere kan nå se fram til bedre arbeidsforhold både med hensyn til helse, miljø og sikkerhet. Nå gleder alle seg til å flytte inn i det nye bygget!