Skolestart 16.08.17

Tiden går raskt mot skolestart og i den forbindelse vil fortau samt gangfelt fylles opp av små og utsatte barn.
Vi henstiller alle sjåfører om å være ekstra observante slik at uhell kan unngås

Vær særlig obs i skiltede områder.

Vi oppfordrer alle foreldre til å ta en gjennomgang med sine barn om viktigheten av å være oppmerksom som utsatt og myk trafikant
Husk viktigheten av hjelm ved sykling.