Prisregulering og innføring av bom – og energitillegg

Itide AS regulerer sine priser med 3,3% fra 01.01.2016.

Reguleringen gjelder for alle produkter på innland og utland. Som en følge av stadig økende bruk av bompengefinansiering for veiprosjekter samt store variable drivstoffpriser ser vi oss dessverre nødt til å ta noe igjen av disse kostnadene mot våre kunder. For at belastningen av bompengetillegget og energitillegget ikke skal være konkurransevridende basert på geografisk tilhørighet, vil tillegget innføres på alle sendinger.

Bompengetillegget utgjør 0,2% økning i pris fra 01.01.2016.

Energitillegget utgjør 7,31% tillegg i prisen fra 01.01.2016 og er variabelt tillegg som blir fastsatt fra 3 mandagen i måneden basert på gjennomsnittlige dieselpris ifølge EuroShell index.

Eventuelle spørsmål knyttet til våre justeringer, eller for nærmere informasjon om våre produkter, vennligst ta kontakt med din kontaktperson, send oss en mail på kontakt@itide.no eller ring oss gjerne på telefon: 33 50 45 50