Driftsmelding:

Det er meldt flomvarsel flere steder på Østlandet, noe som vi gi forsinkelser i dag og i morgen.

Det er ventet store nedbørsmengder flere steder i løpet av det neste døgnet.

Vi gjør alt vi kan for å levere godset itide…