Vi hjelper deg med knirkefritt import

Tolltjenester

Tolltjenester

Det kan være smart å gjøre seg godt kjent med toll- og avgiftsregler før du handler med andre land.

itide MVA-beregning

I 2017 ble det foretatt regelendringer som flyttet ansvaret for innkreving av import-MVA fra Tolletaten til Skatteetaten. itide tilbyr løsninger som forenkler:

  • Beregning
  • Rapportering
  • Innbetaling av merverdiavgift.

Tolldeklarasjon

For at fortollingen skal gå så raskt og effektivt som mulig trenger du kanskje å vite litt mer om hvilke regler som gjelder og hvordan fortollingsdokumentasjon som kreves. Vi hjelper deg med å komme i gang med toll.

Import og fortolling

Alle varer som innføres til Norge fra utlandet må igjennom en rekke prosesser hos Tollvesenet. Kunnskap om tollbestemmelser er avgjørende for en korrekt og smidig innførsel av varer til Norge.

Skal du importerer varer, kan itide ta seg av transporten og fortollingen for bedriften din. Det er spesielt tre tilfeller hvor forsendelser inn til Norge skal importfortolles, disse er:

  • Varer over NOK 350. Sendinger fra utlandet med vareverdi fra og med NOK 350 inkludert frakt og forsikring. Alkoholholdige drikkevarer, tobakk og andre restriksjonsbelagte varer uansett verdi er unntatt avgiftsfrihet
  • Midlertidig import. Varer som importeres midlertidig til Norge for senere gjenutførsel
  • Gjeninnførsel til Norge. som gjeninnføres til Norge etter for eksempel en reparasjon

Eksport og fortolling

Når en vare skal sendes ut av Norge, er det viktig å sørge for at de tollmessige prosesser og krav er fulgt. Det er viktig at eksportøren setter seg inn i reglene for eksport fra Norge, og i tillegg kreves det at man må kjenne til og følge regelverket for import til mottakerlandet.

Skal du eksportere varer kan itide besørge transport, samt tilby deg ekspertise på fortolling og utføre andre tolltjenester. I følgende tilfeller skal forsendelser ut av Norge eksportfortolles:

1. Høy vareverdi. Alle forsendelser med vareverdi over NOK 5000

2. Midlertidig utførsel. Alle forsendelser som krever midlertidig utførsel, for eksempel varer sendt til reparasjon i utlandet og som skal returneres til Norge

3. Gjenutførsel. Alle gjenutførsler av varer som har vært midlertidig innfortollet i Norge

Tollager A

Ønsker du eller bedriften din å lagre ufortollet gods? På tollager kan varene dine ligge ufortollet på vårt tollager inntil varene tas ut for salg, eller overføres til ordinært lager for videre håndtering. Hvis du eller bedriften din ønsker, kan vi tilby tilleggstjenester som f.eks kontrollere at godset stemmer overens med pakkseddel og fraktdokumenter samt fortolling av varene.

itide Spesialtjenester

Hvorfor Itide?

Med lang erfaring innen transport og logistikk sørger vi for at ting blir gjort riktig til riktig tid.

Se våre andre tjenester

Pakke & Gods

Vi henter og leverer dine forsendelser over hele Norge uansett vekt eller størrelse.

Lagerløsninger

Hos oss kan du helt enkelt lagre alt fra det minste kolli til større partier.

Skreddersydd

Transport- og logistikkløsninger tilpasset din bedrifts rutiner og daglige drift.