Vi hjelper deg med knirkefritt import

Import og fortolling

Import og fortolling

Alle varer som innføres til Norge fra utlandet må igjennom en rekke prosesser hos Tollvesenet.

Lastebil i tjeneste, ute på oppdrag.

Import og fortolling

Import og fortolling

Alle varer som innføres til Norge fra utlandet må igjennom en rekke prosesser hos Tollvesenet. Kunnskap om tollbestemmelser er avgjørende for en korrekt og smidig innførsel av varer til Norge.

Skal du importerer varer, kan itide ta seg av transporten og fortollingen for bedriften din. Det er spesielt tre tilfeller hvor forsendelser inn til Norge skal importfortolles, disse er:

  • Varer over NOK 350. Sendinger fra utlandet med vareverdi fra og med NOK 350 inkludert frakt og forsikring. Alkoholholdige drikkevarer, tobakk og andre restriksjonsbelagte varer uansett verdi er unntatt avgiftsfrihet
  • Midlertidig import. Varer som importeres midlertidig til Norge for senere gjenutførsel
  • Gjeninnførsel til Norge. som gjeninnføres til Norge etter for eksempel en reparasjon

Fortolling

Fortolling

Ved import kan du velge om varen skal fortolles eller legges inn på eget tollager. Innlegg av ufortollede varer på tollager, kan være aktuelt i de tilfeller varen skal gjenutføres eller at varen ønskes fortollet på et senere tidspunkt.

Vi har tillatelse til direktekjøring av ufortollede varer. Dette innebærer at varen kan kjøres ufortollet til vareeiers eller mottakers lager under forutsetning av at sendingen fortolles innen 10 dager. Direktekjørte varer merkes med «ufortollet vare», og skal ligge urørt på lager inntil de er fortollet. Det er importørens ansvar å sikre at varen er fortollet før den tas i bruk!

Kvalitet på fortolling avhenger av at faktura som følger sendingen er tilfredsstillende. Dette kan du lese mer om under avsnittet Fortollingsdokumentasjon på denne siden.

Importavgifter

Importavgifter

Ved fortolling av varen stilles den til fri disposisjon for vareeier. Samtidig som varen fortolles, beregnes toll- og særavgifter. Foretak som er særavgiftsregistrert får ikke beregnet særavgifter, men skal rapportere dette selv til Skatteetaten. Avgiftene kreves opp enten via tollkreditt eller ved kontantbetaling. Når det gjelder merverdiavgift ved innførsel skal mva-registrerte foretak selv beregne mva og rapportere denne i mva-oppgaven til Skattemyndigheten.  itide tilbyr nye tjenester for å hjelpe våre kunder med mva-beregning. Når det gjelder foretak som ikke er mva-registrert som for eksempel organisasjoner, skoler, idrettslag, vil alle importavgifter inkl. mva beregnes ved tolldeklareringen og kreves opp ved kontantbetaling/dagsoppgjør.

Vi anbefaler tollkreditt ved import av toll- og særavgiftsbelagte varer da dette bidrar til en rask og enkel fortolling av varer.

Tollkreditt

Tollkreditt

Norske firmaer kan søke Skatteetaten om å få innvilget kreditt for toll og avgifter og unngår å betale importavgifter på stedet. En avtale om tollkreditt er hensiktsmessig for de kunder som importerer toll og særavgiftsbelagte varer. Tollkreditt er en avtale mellom Skatteetaten og vareeier. Elektronisk kontoutskrift, samt vedlegg til avstemming av regnskap, hentes i Altinn cirka den 2. i hver måned.

Ved å melde inn din bedrifts tollkredittkontonummer til itide vil importavgifter for ettertiden belastes din bedrift via din tollkredittavtale.

Les mer om og søk om tollkreditt

Dagskreditt / kontantbetaling

Dagskreditt / kontantbetaling

Merverdiregisterte foretak som importerer toll- og særavgiftsbelagte varer og som ikke innehar egen tollkreditt kan benytte itide sin dagskreditt hos myndighetene. Det samme gjelder foretakskunder som ikke er mva- registrert, men som skal betale import- mva, eventuelt toll og andre avgifter. Avgiftene kreves normalt innbetalt før sendingen fortolles i TVINN. Fortolling på vår dagskreditt betyr en mer arbeidskrevende transaksjon for oss og gir en merkostnad (utleggsprovisjon) som belastes importør.

Her kan du se hva Tollvesenet skriver om varer inn til Norge.

Trenger du hjelp med toll?

Våre tjenester

Vi har løst våre kunders tolltutfordringer siden 2008. Vi står klare for å hjelpe deg med å løse dine kompliserte og enkle tolltjenester når du trenger det.

Se våre andre tjenester

Pakke & Gods

Vi henter og leverer dine forsendelser over hele Norge uansett vekt eller størrelse.

Lagerløsninger

Hos oss kan du helt enkelt lagre alt fra det minste kolli til større partier.

Skreddersydd

Transport- og logistikkløsninger tilpasset din bedrifts rutiner og daglige drift.