Erklæring om behandling av personopplysninger

Erklæring om behandling av personopplysninger

Her får du full oversikt over ivaretakelse av personvern, ansvar og dine rettigheter.

Ivaretakelse av personvern

Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av Itide-konsernet i forbindelse med behandlingen av personopplysninger knyttet til varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten.

Innsending av varslinger i Itide-konsernet følger bestemmelsene i lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) med tilhørende forskrifter (personopplysningsforskriften). Med personopplysning forstås opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Datatilsynets konsesjonsvilkår regulerer Itide-konsernets behandling av personopplysninger.

Dersom det som ledd i oppfølgningen og ivaretakelsen av varslingen er nødvendig, vil personopplysningene kunne bli gjort tilgjengelig for tredjeparter.

Ansvar

Overordnet behandlingsansvarlig er Itide AS v/daglig leder. Spørsmål kan sendes til e-post varsling@itide.no. Dersom varslet berører andre selskaper i Itide-konsernet, vil også disse være behandlingsansvarlige.

Dine rettigheter

Det er frivillig å gi fra deg personopplysninger i forbindelse med varslingen. Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige. Du kan kreve at vi retter og sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige, jf. personopplysningsloven §§ 18, 27 og 28. Behandlingsansvarlig sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for.