Bompengetillegg

Myndighetene har vedtatt til dels kraftige økninger i bompengetakstene
for investering i infrastruktur og rushtidsavgift. Dette fører til økte
kostnader for veitransport, og vi innfører derfor en ny beregningsmodell

1. februar, 1. juli og 1. oktober har det vært økninger i takstene flere steder i landet og modellen for miljø-, bompenge- og ferjetillegg innføres fra 1. oktober 2017. Denne vil være på linje med dagens bompengetillegg, og vil justeres månedlig, i takt med økningene.

År Måned Bompengetillegg
2020 mars 5,40%
2020 Februar 5,40%
2020 Januar 5,40%
2019 Desember 5,40%
2019 November 5,40%
2019 September 5,30%
2019 August 5,30%
2019 Juli 4,80%
2019 Juni 4,30%
2019 Mai 4,30%
2019 April 4,30%
2019 Mars 4,30%
2019 Februar 3,90%
2019 Januar 3,90%