Bompengetillegg

Myndighetene har vedtatt til dels kraftige økninger i bompengetakstene
for investering i infrastruktur og rushtidsavgift. Dette fører til økte
kostnader for veitransport, og vi innfører derfor en ny beregningsmodell

1. februar, 1. juli og 1. oktober har det vært økninger i takstene flere steder i landet og modellen for miljø-, bompenge- og ferjetillegg innføres fra 1. oktober 2017. Denne vil være på linje med dagens bompengetillegg, og vil justeres månedlig, i takt med økningene.

År Måned Bompengetillegg
2021 november 7,90%
2021 oktober 7,90%
2021 september 7,60%
2021 august 7,60%
2021 juli 7,60%
2021 juni 7,60%
2021 mai 7,20%
2021 april 7,20%
2021 mars 7,20%
2021 februar 7,20%
2021 januar 7,00%
2020 desember 7,00%
2020 november 7,00%
2020 oktober 7,00%
2020 september 7,00%
2020 august 7,00%
2020 juli 5,40%
2020 juni 5,40%
2020 mai 5,40%
2020 april 5,40%
2020 mars 5,40%
2020 Februar 5,40%
2020 Januar 5,40%